Hướng Dẫn Bảo Lưu

Trong quá trình học tập tại Trung tâm ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt, các bạn có những công việc đột xuất như: công tác dài ngày, du lịch… thì có thể bảo lưu kết quả học tập và học phí.

Cách bảo lưu kết quả học tập và học phí rất đơn giản. Các bạn học viên chỉ cần tới trung tâm, liên hệ với bộ phận tư vấn để làm đơn Đăng Ký Bảo Lưu.

Chú ý:

Khi muốn đi học lại, hãy liên hệ trước với tư vấn viên để được sắp lịch học với lớp học mới có chương trình phù hợp với trình độ mà bạn đã bảo lưu để tránh trường hợp không theo kịp lớp.
Không nên bảo lưu kết quả quá lâu. Vì như vậy bạn sẽ gần như mất nhiều kiến thức. Thông thường chỉ nên bảo lưu không quá 1 tháng

5/5 - (1 bình chọn)
Scroll to Top