Nguyễn Thế Hòa

Tác giả là chuyên viên thiết kế sản phẩm nội thất của SMLIFE kể từ ngày sáng lập SMLife. Phụ trách tư vấn và hỗ trợ khách hàng thiết kế ra sản phẩm đẹp nhất và hoàn hảo nhất. Đam mê ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung... và hiện nay đang làm cộng tác viên SEO cho website VVS.

Scroll to Top